Udržitelnost
& podpora potřebných

Udržitelnost a podpora potřebných je právem jedním z důležitých témat současné doby, a proto jsme se rozhodli věnovat více prostředků a pozornosti dlouhodobé podpoře projektů, které považujeme za důležité a přínosné. Výběr projektů je samozřejmě do značné míry subjektivní, snažíme se však, aby podpořené projekty odrážely nejen naši firemní filosofii, ale zároveň abychom projekty podporovali dlouhodobě a mohli sledovat jejich vývoj.

Kultura

V oblasti kultury podporuje společnost Herrmann & Vogel již mnoho let nadační fond Bohemian Heritage Fund, v čemž se taktéž odráží i historie společnosti. Manželka Erwina Herrmanna, paní Katti Herrmannová, byla za první republiky uznávanou operní zpěvačkou a jejich dcera, Eva Herrmannová, působila po revoluci jako ředitelka Opery Národního divadla. Podpora kulturních projektů, zvláště v oblasti klasické hudby, je tudíž se společností Herrmann & Vogel bytostně spjata.

Pomoc v krizových oblastech

Česká republika patří mezi nejbohatší země světa a díky zeměpisné poloze a velkému štěstí nás již dlouho nepostihla žádná velká přírodní katastrofa či válečný konflikt. Mnoho jiných zemí toto bohužel říci nemůže, a proto podporujeme Lékaře bez hranic, kteří působí ve více než 70 zemích světa a poskytují zdravotní péči s důrazem na neutralitu, nezávislost a nestrannost. Kromě záchrany životů rovněž přináší i svědectví z míst, kde působí, což považujeme za neméně hodnotné.

Humanitární a rozvojová pomoc & vzdělání

Díky snahám o rozvoj nového trhu jsme měli možnost blíže poznat Jihoafrickou republiku, což nás zároveň přivedlo k podpoře Pebbles Project. Tato iniciativa podporuje chudé děti ve farmářských oblastech v přístupu ke vzdělávání, zřizuje mateřské školky a odpolední kluby pro školáky, kteří tak mají možnost nejen rozvíjet svůj talent v nejrůznějších oblastech, ale rovněž získat pomoc s psaním domácích úkolů a pochopením školní látky. Jižní Afrika je úžasná země nabízející mnoho příležitostí, které budou díky vzdělání otevřené i těmto dětem.

Z podobného důvodu, který nás přivedl k podpoře Lékařů bez hranic, jsme se rozhodli podporovat českou organizaci Člověk v tísni. Člověk v tísni pomáhá již od začátku 90. let v České republice i v zahraničí, pevně se drží svých hodnot a jejich práce si velmi vážíme.

Může se to stát každému…

Do této kategorie spadá velké množství zajímavých a důležitých projektů, které se zaměřují na pomoc hendikepovaným, seniorům či lidem, kteří se shodou mnoha okolností dostali do složitých situací. Bohužel není v našich silách podpořit všechny - pro letošní rok jsme vybrali dobročinnou organizaci Zdravotní Klaun, která již od roku 2001 pomáhá dětským a geriatrickým pacientům procházet léčbou s úsměvem.  

Udržitelnost

Coby společnost obchodující s dřevem - tedy obnovitelným stavebním materiálem, který navíc váže CO2 - jsme úzce spjati s tématem udržitelnosti a respektu k přírodě. S udržitelností se váže i úcta ke zdrojům a shana zamezit jejich plýtvání. Proto jsme se rozhodli podporovat tým Zachraň jídlo, který se snaží po informační, legislativní i praktické stránce bojovat proti plýtvání potravinami, jichž se v dnešním světě až třetina vyhazuje.