Ochrana osobních údajů

Ve společnosti Herrmann & Vogel spol. s r.o., jsme se zavázali zachovat přesnost, důvěrnost a bezpečnost osobních údajů. Níže naleznete prohlášení o ochraně osobních údajů, které mimo jiné popisuje kategorie osobních údajů, které zpracováváme, jak mohou být vaše osobní údaje zpracovávány, k jakým účelům a na jakém právním základě vaše údaje zpracováváme a jak je chráněno vaše soukromí. Seznamte se pozorně s tímto oznámením, které vám umožní poznat naše názory a postupy vztahující se k vašim osobním údajům a způsob, jak s vašimi osobními údaji nakládáme.

Ke stažení

Prohlášení o ochraně osobních údajů