Konstrukční dřevo

Společnost Herrmann & Vogel považuje za důležité obchodovat pouze se zbožím, které splňuje požadavky na kvalitu a udržitelnost. Tyto požadavky jsou specifikovány v rámci certifikacích, ať již povinných či dobrovolných.

Nejčastěji skloňovanou povinnou certifikací je Osvědčení o shodě řízení výroby pro konstrukční dřevo obdélníkového průřezu ale normy EN 14081-1+41:2011 nutné pro konstrukční řezivo. Zákazníkům na vyžádání rádi zašleme certifikát výrobce, od něhož pochází konkrétní dodávka konstrukčního řeziva. To samé platí pro certifikáty na lepené konstrukční dřevo (KVH) a lepené lamelové dřevo (BSH), k nimž Vám také rádi na požádání poskytneme certifikáty našich dodavatelů.