KVH a DUO

srovnání řezivo až BSH.jpg

KVH (Konstrukční dřevo, Konstruktionsvollholz) 

Jedná se o čtyřstranně frézované profily z jehličnatého dřeva, které jsou délkově napojené pomocí zubovitého spoje. Jednotlivé dřevěné prvky jsou vysušeny na vlhkost 15 % (± 3 %). Výhodami jsou stabilnější rozměry, přesné dimenze, certifikace a známé pevnostní třídy. Hlavní rozdíl oproti běžnému konstrukčnímu řezivu spočívá v dosažených délkách (běžně 13m, možno až 16 m) a nadstandardně stanovených požadavcích přesahujících požadavky běžných norem (stanovená vlhkost, zubovité spoje, použitá lepidla). Nejčastěji bývá používáno na nosné konstrukce skeletových staveb, stropní nosníky a průvlaky nebo konstrukce krovů, pergol atd. 

Rozlišuje se pohledová a nepohledová kvalita. 

DUO/TRIO hranoly

Jsou dalším typem masivních lepených hranolů. Od KVH se liší tím, že se vyrábí spojením dvou resp. tří bočně lepených lamel. Ty jsou lepeny v opačné poloze, než je jejich poloha v kmeni (vnější stranou k sobě), což zaručuje výbornou tvarovou stabilitu prvku, zamezuje kroucení a výrazně snižuje množství trhlin. Oblast použití je stejná jako v případě KVH, za hlavní DUO či TRIO ve srovnání s trámy z masivního dřeva je vyšší odolnost vůči prasklinám, které narušují estetický dojem a zmíněná lepší tvarová stabilita. Taktéž se rozlišuje pohledová a nepohledová kvalita hranolů.

duo po ks banner.jpg

Nyní nabízíme DUO v nepohledové kvalitě také po kusech (nikoliv pouze v celých paketech) v délce 13m v následujících rozměrech

60x120, 60x160, 60x200 mm

80x120, 80x160, 80x200 mm

100x200 mm

 

Ke stažení

Standardní rozměry KVH, DUO a TRIO
PEFC certifikát Herrmann Vogel.pdf