Sortiment

DUO/TRIO

DUO/TRIO

Lepené Duo/Trio nosníky jsou vyráběny za účelem dosažení větších průřezů než KVH. Jsou to průmyslově vyráběné dřevěné prvky ze dvou nebo tří lamel navzájem plošně lepených podél směru vláken, ale v opačné pozici než je jejich poloha v kmeni. Tento způsob lepení spolu s kombinací nízkého obsahu vlhkosti zaručuje produkt, který je dokonce ještě méně náchylný k rozměrovým změnám a tvorbě trhlin než KVH. 

Výroba

Dřevo používané na výrobu Duo/Trio nosníků je tříděno podle evropských norem a je vyráběno ve dvou základních průřezech (80 x 280mm a 100 x 200 mm). Po třídění je uměle vysušeno na obsah vlhkosti okolo 12% +/- 2%, což zaručuje rozměrovou stálost, malou náchylnost k praskání a odolnost vůči dřevokazným houbám. Vysušené lamely jsou opatřeny zubovitým spojem a slepeny za použití melaminového lepidla. Povrch nosníku je hoblovaný a hrany jsou sražené.

Standardní rozměry

DUO/TRIO nosníky jsou vyráběny ve standardních průřezech. To zajišťuje produkci na sklad, krátké dodací lhůty a ekonomické plánovaní konstrukce. Na zakázku jsou technicky proveditelné i další průřezy.

Délka: 13 m (maximum 16 m) | Šířka: 60 – 240 mm (po 20 mm) | Výška: 80 – 240 mm (po 20 mm)

Povrchová kvalita

DUO/TRIO nosníky mají standardně hoblovaný nebo zarovnaný povrch a sražené hrany. Dostupné jsou dvě základní povrchové kvality, pohledová kvalita Si pro viditelné konstrukce a nepohledová kvalita NSi pro skryté konstrukční prvky.  

Pevnostní třídy

Dřevo používané pro výrobu Duo/trio nosníků je pevnostně tříděno podle evropských norem. Lepené spáry mezi lamelami nemají vliv na výslednou pevnost dřevěné prvku. Duo/Trio nosníky dosahují větší pevnosti než KVH. Třídící kritéria lamel jsou v souladu se třídou pevnosti S10/C24.Duo/trio nosníky jsou svými pevnostními vlastnostmi srovnatelné s lepeným lamelovým dřevem pevnosti GL24.

Certifikace

Zvláštní pozornost je věnována k zaručení nejvyšších kvalitativních standardů.

Použití

Lepené Duo/Trio nosníky je povoleno používat pouze ve třídě provozu 1 a 2 (interiér a kryté konstrukce v exteriéru). Jsou určené k přenášení velkého zatížení. Používají se jako stropní nosníky, sloupy a krokve.

Autorkou textu je Ing. Eliška Oberhofnerová, dokrorantka Katedry Dřevěných výrobků a kontrukcí na ČZU

Zpět