Sortiment

BSH – Lepené lamelové dřevo

BSH – Lepené lamelové dřevo

Lepené lamelové dřevo (BSH) je nosný materiál vyrobený z tříděných a upravených dřevěných lamel lepených rovnoběžně s osou prvku, který může být buď rovný, nebo zakřivený. Skládá se ze dvou nebo více lamel s nominální tloušťkou 6-45mm (včetně). Lamely jsou podélně nastaveny zubovitým spojem.

Výroba

Materiál na výrobu BSH (obvykle smrk) je uměle vysušen na vlhkost 12 % a pevnostně tříděn. Po délkovém nastavování lamel zubovitými spoji je jejich povrch zarovnán a je naneseno lepidlo. Pro zmenšení vnitřního napětí jsou lamely vrstveny pravou stranou k sobě navzájem. Vnější lamely jsou ale vždy pravou stranou vně prvku. Při lisování se mohou lamely tvarovat, takže pak dochází k výrobě zakřivených prvků BSH.

Standardní rozměry

Díky délkovému a plošnému spojování lamel je velikost BSH omezena v podstatě jen možnostmi výrobce a způsobem dopravy.

Povrchová kvalita

Lepené lamelové dřevo se vyrábí v různých povrchových kvalitách. Jedná se o průmyslovou, pohledovou a výběrovou kvalitu. Pro každý typ povrchové kvality je určeno povolené množství vad dřeva.

Pevnostní třídy

Lepené lamelové dřevo je rozděleno do pevnostních tříd. Standardně jsou nabízeny tyto pevnostní třídy: GL 24c, GL 24h, GL 28c, and GL32c. Číselná hodnota vyjadřuje charakteristickou hodnotu pevnosti v ohybu udávanou v N/mm2, resp. v MPa a značení „h“ a „c“ udává, zda se jedná o homogenní nebo kombinovanou skladbu nosníku. Homogenní průřez sestává z lamel stejné třídy pevnosti, zatímco kombinovaný průřez je tvořen lamelami o vyšší pevnosti na okrajích a lamelami o nižší pevnosti uprostřed. Lepená spára nemá negativní vliv na mechanické vlastnosti dřeva, prvek z lepeného lamelového dřeva se při statických výpočtech posuzuje jako celistvý profil.

Certifikace

Je prováděna denní kontrola kvality spojovaného řeziva a zkoušky trvanlivosti lepidel. Výroba je pod dohledem kontrolora podniku (zaznamenává podmínky důležité pro kvalitu výrobků, jako je obsah vlhkosti laminovaného dřeva, teploty a vlhkosti v prostoru určeném pro lepení, čas lepení a lisování).

Použití

Prvky z lepeného lamelového dřeva jsou určeny pro staticky namáhané dřevěné konstrukce, které mohou být použity i v třídě provozu 3 – nekryté konstrukce. V tomto případě je doporučována dodatečná povrchová úprava. BSH prvky se uplatňují jako střešní vazníky, stropní trámy, průvlaky, nosníky, sloupy a konstrukce lávek a mostů a dalších konstrukcí.

Autorkou textu je Ing. Eliška Oberhofnerová, dokrorantka Katedry Dřevěných výrobků a kontrukcí na ČZU

Zpět