Sortiment

KVH – masivní konstrukční dřevo

KVH – masivní konstrukční dřevo

Konstrukční dřevo (KVH) je produkt, který je určen pro použití v moderních dřevěných konstrukcích. Jedná se o uměle vysušené a zubovitým spojem délkově nastavené dřevěné prvky, které jsou vyrobeny z jehličnatých dřevin. KVH je charakterizováno definovanou nosností a výrobou ve standardních průřezech.

Výroba

Dřevo používané pro výrobu KVH je tříděno podle evropských norem. Po řezání a třídění je uměle vysušeno na vlhkost 15 %, což zaručuje rozměrovou stálost prvku, nízkou náchylnost k tvorbě trhlin a odolnost vůči dřevokazných houbám. Dřevěné prvky jsou opatřeny zubovitým spojem a slepeny PUR lepidly, které neobsahují toxicky nebezpečné látky a rozpouštědla. Povrch KVH je čtyřstranně hoblován a hrany jsou sražené.

Standardní rozměry

KVH je vyráběno ve standardních průřezech. To zajišťuje výrobu na sklad, krátké dodací lhůty a ekonomické plánovaní konstrukce. Na zakázku jsou technicky proveditelné i další průřezy.

Délka: 5 – 13 m (maximum 16 m) | Šířka: 60 – 140 mm (po 20 mm) | Výška: 80 – 280 mm (po 20 mm)

Dřeviny: smrk (modřín, borovice)

Povrchová kvalita

KVH je vyráběno ve dvou rozdílných povrchových kvalitách. KVH-Si (čtyřstranně hoblovaný povrch se sraženými hranami) je určen pro viditelné konstrukce a KVH-NSi (zarovnaný povrch se sraženými hranami) pro skryté konstrukce. Tyto typy se od sebe liší množstvím povolených vad dřeva a způsobem úpravy povrchu.

Pevnostní třídy

Dřevo používané pro výrobu KVH je pevnostně tříděno podle evropských norem. Jednotlivé části jsou lepeny bez vlivu na celkovou pevnost konstrukčního prvku. Známé pevnostní třídy pomáhají s návrhem a statickým výpočtem konstrukce. KVH je v zásadě vyráběno v pevnostní třídě S10/C24. Číselná hodnota zde udává charakteristickou hodnotu pevnosti v ohybu v N/mm2, resp. v MPa.

Certifikace

Zvláštní pozornost je věnována zaručení nejvyšší kvality. Označení „KVH“ je povoleno používat pouze na konstrukční dřevo, jehož výroba byla monitorována interními a externími kontrolami a inspekcemi v souladu s doplňkovými požadavky.

Použití

KVH je povoleno používat v oblastech použití, ve kterých je povoleno běžné konstrukční řezivo. Prvky napojené zubovitým spojem mohou být použity pouze ve třídě provozu 1 a 2. KVH bez zubovitého spoje může být použito i ve třídě provozu 3. KVH se zejména používá na nosné rámové konstrukce, stropní nosníky, střešní konstrukce viditelné z interiéru, pergoly a další konstrukce. 

Autorkou textu je Ing. Eliška Oberhofnerová, dokrorantka Katedry Dřevěných výrobků a kontrukcí na ČZU

Zpět