Certifikace PEFC

Dlouhodobě splňujeme kritéria certifikace PEFC, čímž se zavazujeme, že nepracujeme s dřívím, že by pocházelo u kontroverzních zdrojů  a zajišťuje požadavky dané směrnicí EUTR 995/2010 platné od 3.3.2013. 

Díky certifikaci PEFC si můžeme být jisti, že děláme maximum pro to, abychom byli součástí udržitelného hospodářství. 

Kontroverzní zdroje jsou takové aktivity lesního hospodářství, které používají geneticky modifikované organismy, přeměňují lesy na jiné vegetační typy, včetně přeměny přírodních lesů na lesní plantáže nebo nesplňují požadavky místní, národní nebo mezinárodní legislativy zejména v následujících oblastech:

lesnické činnosti a těžba, včetně přeměny lesů k jinému využití | hospodaření v oblastech se zvláštními přírodními a společenskými hodnotami | chráněné a ohrožené druhy včetně požadavků CITES | zdravotní a pracovní podmínky vztahující se na pracovníky v lesnictví | vlastnická a uživatelská práva původních obyvatel | placení daní a poplatků

Dále prohlašujeme, že nebráníme zaměstnancům se sdružovat, určit si zástupce zaměstnanců podle Zákoníku práce, nevyužíváme nucené práce, nezaměstnáváme nezletilé, nediskriminujeme své pracovníky a zabezpečujeme na svých pracovištích požadavky BOZP.