Schweighoferův návrat do střední Evropy

10.8.2015

V první polovině roku 2014 se jméno Geralda Schweighofera objevilo v České republice v souvislosti s možností vybudování pily u Vodňan. Zastupitelé města se tehdy vyjádřili k plánované investici negativně a své stanovisko podpořili referendem, kterého bylo vzhledem k malé účasti neplatné, ale odrazilo negativní postoj obyvatel. Přestože Hospodářská komora prohlásila, že se bude snažit najít pro tuto zajímavou investici jinou lokalitu, přítomnost Holzindustrie Schweighofer přestala být v Čechách aktuálním tématem. 

 Namísto stavby nové pily podepsal v Gerald Schweighofer v prvním srpnovém týdnu v Mnichově kupní smlouvu k pile Kodersdorf, která se nachází v Německu nedaleko od hranic s Polskem a Českou republikou. Pilu mu odprodal Fritz Klausner, který letos mimo jiné propustil 145 zaměstnanců na pile v Thüringen a omezil tamní provoz na dvě směny.  V rozhovoru pro Timber On-line Gerald Schweighofer uvedl, že se pro koupi pily v Sasku rozhodl zejména kvůli její optimální poloze, modernímu vybavení a možnostem dalšího rozšíření. Zároveň poukázal na to, že díky pile získává zázemí v Německu a tím i přístup k tomuto významnému trhu. Skvělé umístění pily bylo vyzdvihováno již v článcích, které v roce 2004 informovaly o jejím otevření. Zpracovávaná kulatina pochází z Německa, České republiky i Polska, přičemž přepravní náklady jsou díky poloze pily nízké a to zejména díky centrální poloze a blízkosti dálnice A4. 

Po letech se tak Gerald Schweighofer z Rumunska vrací zpět do střední Evropy, ačkoliv pouze postupně, Kodersforf je podle názvu již Německem, ale lokalitou má stále blíže v Polsku a skrze něj k východnějším částem Evropy, v nichž se Schweighofer velmi dobře orientuje. Ani tam však nejsou jeho aktivity zcela bezproblémové, o čemž svědčí například několik měsíců trvající spor s PEFC ohledně legálnosti používané kulatiny. 

autor: Klára Popovová, zdroj: Timber On-line

zpět