Evropské dřevo najdeme v USA, Číně i Indii a poptávka stoupá

16.5.2014

Počátkem května se v kanadském Vancouveru uskutečnila čtvrtá mezinárodní konference Global Softwood Log & Lumber Conference, o níž informoval portál Timber-online. Účastníci konference došli k závěru, že celosvětová spotřeba dřeva a dřevařských výrobků bude v následujících letech stoupat, přičemž významnou roli sehraje zejména čínský s severoamerický trh, za pozornost však stojí i Indie a Japonsko, které mohou v následujících letech představovat nové odbytiště evropského dřeva a dřevařských produktů.

Spojené státy americké zaznamenávají na poli stavitelství nárůst, a to i navzdory problémům v prvním čtvrtletí tohoto roku. Podle předpokladů Russe Taylora, jednoho z organizátorů konference, nebudou již v roce 2018 americké pily schopny pokrýt poptávku, která by se mohla zvýšit až o 10 milionů m3 ročně, což by odpovídalo kapacitě 30 nových pil. Iniciativy se v tomto ohledu ujímají zejména velké zavedené koncerny a vznik nových podniků na zelené louce se proto nepředpokládá.

Ještě zajímavější je situace v Číně, s níž úzce souvisí i současný stav ruského exportu. Ukrajinská krize a pokles hodnoty ruského rublu o 15 % se pozitivně odrazily na exportu sibiřské kulatiny. Tento export začal být ruskou vládou regulován a kvůli byrokratickým obtížím čerpají země Evropské unie pouze 12 % povolených kvót. Čína je v tomto ohledu značně aktivnější a v důsledku tohoto stavu proudí větší procento sibiřského modřínu na východ než do Unie. Přestože v Číně polevil stavební boom posledních let a ekonomika země roste v současné době o "pouhých" 7,4 %, zůstává země stále jedním z nejvýznamnějších importérů. V minulém roce bylo do Číny dovezeno 33 milionů m3 kulatiny a 15 milionů m3 jehličnatého řeziva. Toto zboží však nepocházelo pouze z Ruska, významným dodavatelem je i Kanada, pro jejíž pily byla zejména v období hospodářské krize Čína významným zákazníkem. Naopak pro Novozélandské pily představuje čínský odběr kulatiny významný problém, polovina tamních pil byla v poslední dekádě v důsledku odlivu kulatiny uzavřena, jednalo se především o menší podniky. Výrazné nárůsty exportu kulatiny do Číny se objevují i v Evropě, u Ukrajiny se jedná o meziroční nárůst o 223 % a například Francie zaznamenala meziroční nárůst exportu jehličnaté kulatiny do Číny o 93 %. Tento vývoj nemusí pro evropské pily nutně znamenat nedostatek suroviny, každopádně by však neměl zůstat bez povšimnutí. V Číně je v současné době budováno 200 nových pil a vzhledem k absenci lokálních zdrojů dřeva je země odkázána na import.

Ačkoliv ve srovnání s Čínou působí ostatní asijské trhy spíše menším dojmem, můžeme i na nich sledovat zajímavý vývoj. Týká se to zejména Indie a Japonska. V prvně jmenované zemi se do roku 2015 očekává zdvojnásobení střední příjmové vrstvy a tím i zvýšení spotřeby dřeva. Tento trend představuje významnou výzvu pro 26 tisíc indických pil, které jsou limitovány zejména nízkou mechanizací výroby a zastaralou technikou. Kulatina byla do Indie doposud dodávána zejména z Barmy a Malajsie, obě země ale v současnosti omezují export dřeva, ať už z ekologických či polických důvodů. Indie v důsledku tohoto vývoje pozměnila složení dováženého dřeva ve prospěch jehličnanů, jejichž podíl vzrostl meziročně o 20 %.
Pozornosti by neměl uniknout ani vývoj v Japonsku, které navzdory obecnému poklesu výstavby začalo více využívat právě dřevo. Po nedávném zemětřesení došlo k výraznému podražení betonu i oceli a dřevo tak získalo perspektivu stát se preferovanou surovinou pro výstavbu, která by měly mezi lety 2015 a 2020 nabídnout nový domov obětem zemětřesení.

Evropa bude v tomto roce schopna nabídnout o 5 % více řeziva než v předešlém, což umožňuje zejména rakouský nárůst produkce. V létě tak bude na Starém kontinentu o 5 milionů m3 více řeziva a zůstává otázkou, kdo tento přebytek zpracuje. Čína se soustředí zejména na import kulatiny a vlastní zpracovávání, které je díky levné pracovní síle cenově zajímavější než dovoz hotových dřevařských výrobků a export do USA také prozatím nevyniká svou výhodností, ceny jsou totiž ovlivňovány levným zbožím z Egypta a Číny. Situace se však může změnit působením rozličných faktorů, ať již očekávaných či překvapivých a v důsledku předpokládaného vývoje v USA lze v důsledku nutnosti importu řeziva po roce 2018 očekávat nárůst jeho ceny. Dřevo každopádně je i nadále zůstává oblíbeným a hojně používaným materiálem a evropské jehličnany si nacházejí cestu na všechny světové trhy.

autor: Klára Popovová

zpět